Badania rynku obejmują szereg działań zmierzających do zebrania i interpretacji informacji o wszelkich procesach, do których dochodzi na rynku. Pozwalają one odnieść się do mechanizmów rynkowych – popytu, podaży, zachowań konsumentów i konkurencji, czy też poziomu cen.

Cel badań

Badania odnoszą się do wielu czynności, które pozwalają gromadzić informacje o procesach zachodzących na rynku. Celem takich czynności jest zdobycie przydatnych informacji o mechanizmach rynkowych. Zazwyczaj są one częścią badań marketingowych, pozwalających na pozyskanie zainteresowania odbiorców. Dzięki temu firma może uzyskać lepszą pozycję konkurencyjną, docierając do szerokiego grona potencjalnych klientów. 

Zalety i wady badania rynku

Badania rynku mają wiele zalet, co jest oczywiste. Odnoszą się one głównie do:

 • pozyskania potrzebnych informacji odnośnie oczekiwań klientów;
 • lepszego zrozumienia ich potrzeb,
 • dokładnej analizy rozwoju firmy,
 • określenia sposobów wykorzystania wyrobu,
 • wzrostu i wsparcia procesu decyzyjnego w zakresie danego produktu lub usługi.

Natomiast wadami takiego rozwiązania są:

 • wysokie koszty, jakie firma musi ponieść
 • dosyć czasochłonne gromadzenie informacji.

Kto może przeprowadzać badania rynku?

Badanie rynku można zlecić profesjonalnej agencji, która oferuje wiele działań w tym zakresie. Zazwyczaj agencje obsługują różnorodne branże, nie ograniczając się do danego sektora. 

Do sprawdzoncy agencji na rynku należą m.in.:tnsglobal.pl, swresearch.pl, ipsos.com, askgfk.pl

Skorzystanie z usług agencji jest o tyle wartym rozważenia rozwiązaniem, że pozwala zaoszczędzić czas i zyskać rzetelne informacje o inwestycjach, relacjach handlowych, czy poszerzaniu swojej działalności. Agencje oferują także obserwacje wszelkich zjawisk rynkowych, wpływających na dane stosunki rynkowe. Dogłębna analiza naukowa pozwoli wykryć prawidłowości odnoszące się do danego sektora gospodarki. Moduły badawcze są wybierane wraz z klientem i zazwyczaj dotyczą badania:

 • kanałów dystrybucji,
 • cen,
 • działalności produkcyjnej,
 • koniunktury gospodarczej,
 • działań promocyjnych itp.

Różnorodne formy pozwalają wybrać najlepszą metodę pozyskiwania informacji.

Podział badań rynku

Badania rynku różnią się między sobą ze względu na kilka istotnych czynników. Jeśli chodzi o cel przeprowadzania badania, wyróżnić można badania:

 • eksploracyjne (dotyczą istoty danego problemu),
 • testowe (testowanie produktów),
 • cenowe (określenie elastyczności cen),
 • panele gospodarstw domowych (zmiany w konsumpcji),
 • badania marki (rozpoznawalność danej marki i jej wizerunek).

Innym podziałem badań jest odniesienie się do analizowania danych. W tym przypadku mówimy o:

 • badaniach pierwotnych, które dotyczą zebrania danych w odniesieniu do konkretnego badania. Pozwalają one kontrolować proces uzyskiwania informacji na każdym etapie działań. Najpopularniejszymi formami badań pierwotnych są ankiety, obserwacje, wywiady, czy grupy badawcze. Można je wykonywać samodzielnie lub zlecić agencji.
 • badaniach wtórnych związanych z danymi, które zostały zebrane wcześniej np. w internecie czy w czasopismach różnego typu. Takie rozwiązanie jest o tyle negatywne, że nie mamy wpływu na proces zebrania danych i wiele osób korzysta z tych samych informacji. Nie zawsze są one aktualne, co jest kolejnym minusem. Zaletą takich badań jest natomiast fakt, że są jednymi z najprostszych i najmniej kosztownych rodzajów badań.

Jeśli chodzi o badania wtórne to można także wyróżnić:

 • badania udostępniane przez agencje lub GUS,
 • raporty finansowe,
 • publikacje w czasopismach i magazynach.

Badania jakościowe i ilościowe 

Badania związane ze sposobem pozyskiwania danych, dzielą się na:

 • badania jakościowe pozwalają zrozumieć przyczyny zachowań konsumentów i określić, w jaki sposób dochodzi do podjęcia określonej decyzji. Najczęstszymi metodami pozyskiwania danych są tutaj wywiady grupowe lub indywidualne, a także grupy kreatywne. Przeprowadzane zostają na niewielkiej liczbie osób, co pozwala dokładnie przeanalizować daną sytuację.
 • badania ilościowe są związane z procentowym lub liczbowym ustaleniem skali danego zjawiska i tendencji występujących na rynku. Opierają się zatem na liczbach, a nie na opiniach. Najczęstszą metodą pozyskiwania danych jest przeprowadzenie ankiet, w których osoby badane przeważnie mają różne odpowiedzi do wyboru lub określają skalę odczuć.

Czas trwania badań

Czas trwania każdego badania zależy od wielu różnorodnych czynników. Odnoszą się one do danego problemu, ilości informacji, czy liczby osób realizujących dane badanie. Najczęściej ustala się termin, do którego należy przekazać wyniki. 

Czynnikami mającymi wpływ na długość badań rynkowych są także aspekty związane z dostępnością danych i wielkością projektu. Badania rynkowe są złożonymi działaniami, które opierają się na wielu czynnościach, czasami także czasochłonnych i kosztownych. 

Badanie rynkowe można przeprowadzić samodzielnie lub zlecić wykonanie specjalistycznym agencjom. W obu przypadkach należy kontrolować wszelkie procesy i wyciągać wnioski wpływające na działalność firmy. Jak już zostało to wcześniej powiedziane, celem badań jest dokładniejsze poznanie mechanizmów rynkowych.

Więcej informacji o badaniach można znaleźć na stronach:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Badania_rynku,

https://www.ptbrio.pl,

https://mfiles.pl/pl/index.php/Badania_rynku

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić Ci najlepsze możliwości przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz przycisk „Jestem OK z ciasteczkami” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij